Aanleveren

Het aanleveren van je manuscript kan in een Word-bestand of in een LaTeX-bestand via e-mail. Voor Word hebben wij een conversieprogramma ontwikkeld dat de tekst omzet in een LaTeX-bestand zonder dat essentiële opmaak verloren gaat. Cursief, vet, onderstreept: wat je zelf hebt aangebracht blijft behouden. Ook gaan voetnoten en kruisverwijzingen gewoon mee, net als bibliografische referenties en bibliografieën. Tabellen en plaatjes zijn ook geen probleem, maar vragen meer aandacht.

In het algemeen geldt: hoe eerder je contact opneemt, hoe beter. We kunnen zeer snel werken, maar de laatste fase van een proefschrift (goedkeuring door commissie, zetwerk, drukken etc.) is vaak nogal hectisch. Niet alleen voor onze planning, maar ook voor jouw gemoedsrust is het dus verstandig zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen als je je proefschrift door ons wilt laten zetten. Dit geldt natuurlijk des te meer in het geval je een nieuwe lay-out wilt laten ontwerpen.

De prijs voor het zetten hangt af van de complexiteit van je tekst en het aantal uren dat het zetten kost. Bepalend hiervoor zijn bijvoorbeeld het aantal tabellen en de complexiteit daarvan, het aantal voetnootapparaten en de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van vreemde schriften (Grieks, Hebreeuws, etc.).

Om het aanleveren van manuscripten en onze verwerking ervan vlekkeloos te laten verlopen, stellen we de volgende voorwaarden:

 • Lever je bestand aan in Word-formaat, bij voorkeur in .docx-formaat. Bestanden in het oudere .doc-formaat lopen een kleine kans op kleine onvolkomenheden bij de conversie.
 • Maak (consequent!) gebruik van de Word-stijlen voor het labellen van kopjes (Kop/Heading 1, Kop/Heading 2, enz.) en bijschriften (captions) van figuren, tabellen, etc. Dit is van belang voor de conversie naar Latex. Hierbij hoef je niet te letten op de lay-out van die kopjes en bijschriften: Latex hoeft alleen te weten dát het er een is. Als wij de kopjes en bijschriften zelf nog moeten labellen, brengen we 25 euro extra in rekening (incl. btw).
 • Figuren en foto's plaats je in je Word-bestand op de plaats waar je ze wilt hebben en met de afmetingen waarop je ze wilt hebben.
 • Figuren en foto's lever je ook aan als aparte bestanden.
 • Figuren (diagrammen, grafieken etc.) krijgen we het liefst aangeleverd in vector-formaat (bijvoorbeeld .eps, .ps, .svg, .pdf).
 • Foto's moeten een hoge resolutie hebben (>300 dpi).
 • Tabellen moeten worden aangeleverd als Word-tabel (de standaard tabel-functie in Word), gewoon in je bestand. Tabellen opmaken is altijd een tijdrovende klus. Daarom vragen we 7,50 euro per tabel.
 • Wiskundige vergelijkingen kun je gewoon in Word maken met Microsoft Equation Editor. Het gebruik van wiskunde beperkt wel de keuze van lettertypes - er zijn maar weinig lettertypes met een complete wiskundige karakterset.
 • Als je velden gebruikt - denk aan bookmarks, kruisverwijzingen, geautomatiseerde bibliografische verwijzingen (EndNote, Reference Manager) e.d. - ben je zelf verantwoordelijk voor de laatste update van de veldwaarden. Doe dit dus als laatste voor je het bestand aanlevert.
 • Voetnoten zijn geen probleem. Mocht je meerdere voetnootapparaten gebruiken, geef dat dan duidelijk aan; eventueel brengt dit extra kosten met zich mee.
 • Gebruik je andere talen dan Engels, geef dit dan in het Word-bestand aan middels de taalfunctie (Set Language). Komen er vreemde schriften in voor (bijvoorbeeld Grieks, Hebreeuws, Cyrillisch), meld dat dan apart. Dit kan de keuze van lettertypes beperken.